Štartujeme  22. septembra 2024

Registrácia

Registrácia bude čoskoro spustená!

Pravidlá preteku

Pred registráciou pripomíname naše pravidlá preteku. Bez oboznámenia sa a súhlasu s týmito pravidlami nie je možná registrácia na pretek.

Štartovné

Výška štartovného je pri online registrácii 7€, v prípade registrácie na mieste je poplatok 10€.
V cene štartovného je zahrnuté pamätné štartovné číslo, občerstvenie na trati, v cieli guláš + sladké pečivo z pekárne a 0,5l nápoj, tyčinka,  pamätná medaila a malé prekvapenie na pamiatku.

Prezentácia

Na prezentácii v čase od 8:30 – 10:30 si všetci pretekári preberú štartovné čísla a čipy.

Každý pretekár je povinný mať štartovné číslo počas celého preteku na viditeľnom mieste a čip umiestnený na nohe.
Čip  je potrebné  vrátiť organizátorom v priestoroch cieľaPri  strate  čipu pretekár uhradí sumu  50€.
V prípade neúčasti pretekára na pretekoch sa štartovné nevracia.

 

Štart

Kaplnka za Kýčerou

  • 11:00 – hromadný štart 11 km
  • 11:05 – hromadný štart 5 km

Každý pretekár beží na vlastnú zodpovednosť.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní priniesť rodičom (zákonným zástupcom) podpísaný Súhlas s účasťou na pretekoch (na stiahnutie tu: Súhlas rodiča)

Preteká sa v štýle fair–play, zakliknutím polička „Súhlasím“ dáva pretekár súhlas k spracovaniu osobných údajov výhradne na účely organizácie pretekov. Organizátor sa zaväzuje, že osobné a kontaktné údaje pretekára neposkytne tretím osobám… Viac tu

Platbou štartovného pretekár dáva súhlas k zvukovému záznamu, fotodokumentácii a videodokumntácii pretekov a je si vedomý, že na fotografiách a videách z pretekov môže byť zachytený on ako aj diváci pretekov.

Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zmenu bežeckej časti. V prípade, že náhla zmena počasia (búrka / prietrž mračien) si pre bezpečnosť pretekárov a organizátorov vyžaduje zastavenie pretekov, príp. ich zrušenie, pretekári sú povinní toto rozhodnutie akceptovať.[/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section]

REGISTRÁCIA