9. ročník bežeckých pretekov s názvom

„Beh zubrohlavským chotárom – memoriál Peťa Stoklasu“

Ide o malú spomienku na nášho rodáka, športovca, kamaráta Peťa Stoklasu. Zároveň  týmto podujatím chceme priviesť všetkých ľudí v každom veku k športovaniu a poukázať na krásu nášho zubrohlavského chotára. Okrem týchto hlavných behov bude pripravený beh pre tých najmenších.

Peťo s rodinou

22. september 2024

5 km trasa

11 km trasa

Registrácia

Online registrácia bude spustená 1.7.2024.

Ukončenie online registrácie bude dňa 18.9.2024 o 22:00.

Maximálny počet pretekárov pre obe trate v roku 2024 je 300. V prípade, že sa  tento počet naplní počas online registrácie, registrácia sa uzatvorí pred stanoveným termínom.

Registrácia je platná až po zaevidovaní pripísania platby za štartovné na účet organizátora.

Ak sa počas online registrácie nenaplní maximálny počet pretekárov, bude možné sa prihlásiť aj v deň pretekov od začatia prezentácie – t.j. od 8:30- 10:30 na mieste štartu preteku pri kaplnke za Kýčerou.

Štartovné

Výška štartovného je pri online registrácii 7€, v prípade registrácie na mieste je poplatok 10€.

V cene štartovného je zahrnuté pamätné štartovné číslo, občerstvenie na trati, v cieli guláš + sladké pečivo z pekárne a 0,5l nápoj,  pamätná medaila a malé prekvapenie na pamiatku.

Prezentácia

Na prezentácii v čase od 8:30 – 10:30 si všetci pretekári preberú štartovné čísla a čipy.  Každý pretekár je povinný mať štartovné číslo počas celého preteku na viditeľnom mieste a čip umiestnený na nohe. Čip  je potrebné  vrátiť  organizátorom  v  priestoroch  cieľa.  Pri  strate  čipu  pretekár  uhradí  sumu  50€.  V  prípade  neúčasti pretekára  na pretekoch sa štartovné nevracia.

08:30 – 10:30 – registrácia / prezentácia na mieste

09:00 – sv. omša

11:00 – hromadný štart 11 km

11:05 – hromadný štart 5 km

Každý pretekár beží na vlastnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s Horskou Záchranou Službou a s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža.

Kategórie

11 km trať
5 km trať  
 1,2 km trať 
Názov
Rok narodenia
Názov
Rok narodenia
Názov Rok narodenia
Muži
Muži
Ženy
Ženy
(1985-2005)
(<1984)
(1985-2005)
(<1984)
Muži
Ženy
Juniori
Juniorky
Žiaci st.
Žiačky st.
(<2005)
(<2005)
(2006 – 2008)
(2006 – 2008)
(2009-2012)
(2009-2012)
Žiaci ml.
Žiačky ml.
(2013-2015)
(2013-2015)

Počas behov budú pripravené aj krátke trate a súťaže pre najmenších!                                 

Podporili nás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní organizátori

  • František Šturek
      František ŠturekOrganizátor