Registrácia Info

Home / Registrácia Info

Pravidlá preteku

Pred registráciou pripomíname naše pravidlá preteku. Bez oboznámenia sa a súhlasu s týmito pravidlami nie je možná registrácia na pretek.

Registrácia

 REGISTRÁCIA MOŽNÁ NA MIESTE POČAS PREZENTÁCIE

8.9.2019 OD 8:00 DO 10:30

 

 

Štartujeme  8. septembra
Štartovné

Výška štartovného je pri online registrácii 4€, v prípade registrácie na mieste je poplatok 7€.
V cene štartovného je zahrnuté pamätné štartovné číslo, občerstvenie na trati, v cieli guláš + sladké pečivo s pekárne a 0,5l nápoj (kofola/pivo)  pamätná medaila a malé prekvapenie na pamiatku.

Prezentácia

Na prezentácii v čase od 8:00 – 10:30 si všetci pretekári preberú štartovné čísla a čipy.

Každý pretekár je povinný mať štartovné číslo počas celého preteku na viditeľnom mieste a čip umiestnený na nohe.
Čip  je potrebné  vrátiť organizátorom  v  priestoroch  cieľaPri  strate  čipu pretekár  uhradí  sumu  40€.
V  prípade  neúčasti pretekára  na pretekoch sa štartovné nevracia.

O 9:00 bude pri kaplnke sv. omša všetci ste vítaní.

Štart

Kaplnka za Kýčerou

  • 11:00 – hromadný štart 11 km
  • 11:05 – hromadný štart 5 km

Každý pretekár beží na vlastnú zodpovednosť.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní priniesť rodičom (zákonným zástupcom) podpísaný Súhlas s účasťou na pretekoch (na stiahnutie tu: Súhlas rodiča)

Preteká sa v štýle fair–play, zakliknutím polička „Súhlasím“ dáva pretekár súhlas k spracovaniu osobných údajov výhradne na účely organizácie pretekov. Organizátor sa zaväzuje, že osobné a kontaktné údaje pretekára neposkytne tretím osobám… Viac tu

Platbou štartovného pretekár dáva súhlas k zvukovému záznamu, fotodokumentácii a videodokumntácii pretekov a je si vedomý, že na fotografiách a videách z pretekov môže byť zachytený on ako aj diváci pretekov.

Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zmenu bežeckej časti. V prípade, že náhla zmena počasia (búrka / prietrž mračien) si pre bezpečnosť pretekárov a organizátorov vyžaduje zastavenie pretekov, príp. ich zrušenie, pretekári sú povinní toto rozhodnutie akceptovať.

REGISTRÁCIA